Схеми за печат

Информация за предпечатна подготовка:

  • Не трябва да има текст и лога на по-малко от 20 см от края на изображението!
  • Формат: tiff, pdf
  • Текстове – в криви или outlines
  • 300 dpi
  • Мащаб 1:10
  • Цветност CMYK

Схеми за печат:

>> Винил супер мегаборд 12х5 м 
>> Винил мегаборд 8х3 м 
>> Пиза 4,10х3,10 м