ВЪНШНА РЕКЛАМА

Външната реклама печели все по-голямо внимание от страна на рекламодателите, защото за потребителите тя е забележима и те отговарят на рекламните послания. Очаква се тази тенденция да продължи.

СОФИЯ

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА